Karate szkolenie 20 lat CESAM Tours – 2 I 3 KWIECIEŃ 2011

stage de Karaté à Tours

SOBOTA 2 KWIECIEŃ 2011 i niedzielę 3 KWIECIEŃ 2011

W ten weekend była na drodze do karate z Okinawy 20 roku Ośrodka Badań Sztuk Walki w Tours. Kurs wzięło udział stu różnych stylów karate (Shotokan, Shito ryu, Goju-Ryu, Shorin Ryu, Ryu et shotokaï mecz) i został skierowany przez trzech wybitnych ekspertów z Okinawy : Masters Adaniya, Oshiro I Shimabukuro każdy reprezentujący tradycyjne Okinawy : Shorin Ryu, Goju Ryu I Uechi Ryu.

Studenci na poziomie grupy były, dzięki pracy do dwóch, odkryć cechy każdego stylu. Następnie odkryli, wprowadzenie do Shiatsu na godzinę przed zakończeniem z filiżanką przyjaźni.

Niedziela, Uechi ryu karate i może skończyć się z mistrzem Shimabukuro do pracy technik Kihon, Słowo, Kote Kitae (Wzmocnienia), i aplikacje obronne na Tsuki, Maegeri i Mawashigeri z prognozami.

Un grand merci aux Senseïs et aux pratiquants de la France entière qui sont venus nombreux pour ce stage permettant l’échange au travers de notre art : KARATE.

Hervé LESUEUR

Maîtres de Karaté - Tours Avril 2011

Dodaj komentarz