experts

De Experts Federal Fransen in Uechi-Ryu

FFK experts 2020

Didier Lorho (6e Dan) en John Smith (6e Dan) werden door de voorzitter van de FFK aangesteld als federale experts voor Uechi-Ryu.