eksperci

Ekspertów Federalna francuski w Uechi-Ryu

eksperci FFK 2020

Didier Lorho (6th Dan) John Smith (6th Dan) zostały powołane przez Prezesa FFK jako federalny ekspertów dla Uechi-Ryu.