le Kata

Co jest Kata? Kata (kształt) jest seria technik ataku i obrony. Il est constitué de blocages et de contre-attaques en […]

Konkurencji kumite

Jedna fundacja : znak pierwszy punkt. Dla konkurencji karate, odległość jest najważniejsza, il est impératif de maîtriser les différentes distances […]

w Kumite

Celem wszystkich szkoleń w sztuce walki jest walka, w której człowiek będzie popełniać swoje życie w ostatecznym akcie. Ne pas prendre cela […]